ով ենք մենք

առաքելություն

Prairie State Legal Services- ի առաքելությունն է ապահովել արդարադատության հավասար մատչելիություն և օրենքի արդարացի վերաբերմունք ՝ տրամադրելով իրավաբանական խորհրդատվություն և ներկայացուցչություն, շահերի պաշտպանություն, կրթություն և իրազեկում, որոնք ծառայում են մարդու հիմնական կարիքները պաշտպանելուն և իրավունքների ամրապնդմանը կամ պաշտպանմանը:

Պրիրի նահանգը նախատեսում է մի համայնք, որտեղ բոլոր ցածր եկամուտ ունեցող, տարեց և անապահով մարդիկ պատրաստ են մատչել իրավաբանական ծառայություններ ՝ իրենց հիմնական կարիքները բավարարելու համար, և որտեղ բոլորը գիտեն, հասկանում և կարող են իրականացնել իրենց իրավունքները և արդարացիորեն վարվել արդարության հետապնդման հարցում: