ვინ ვართ ჩვენ

მისია

პრერის სახელმწიფო იურიდიული სამსახურის მისიაა უზრუნველყოს სამართლიანობის თანაბარი ხელმისაწვდომობა და კანონის თანახმად სამართლიანი მოპყრობა იურიდიული კონსულტაციისა და წარმომადგენლობის, ადვოკატირების, განათლებისა და ურთიერთობის საშუალებით, რაც ემსახურება ადამიანის ძირითადი საჭიროებების დაცვას და უფლებების დაცვას ან დაცვას.

Prairie State ითვალისწინებს საზოგადოებას, სადაც ყველა დაბალშემოსავლიანი, მოხუცი და დაუცველი ადამიანი მზადაა ხელმისაწვდომი იურიდიული მომსახურებით მათი ძირითადი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და სადაც ყველამ იცის, ესმის და შეუძლია გამოიყენოს თავისი უფლებები და სამართლიანად მოეპყროს მათ სამართლიანობის დაცვაში.