Биз кимбиз

миссия

Прерия Мамлекеттик Юридикалык Кызматтарынын миссиясы - адамдардын негизги муктаждыктарын коргоого жана алардын укуктарын камсыз кылууга же коргоого кызмат кылган юридикалык консультацияларды жана өкүлчүлүктөрдү, адвокаттык ишмердүүлүктү, билим берүү жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен мыйзамдын чегинде адилеттүүлүккө жана акыйкат мамилеге бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу.

Прейри Стейт бардык аз камсыз болгон, кары-картаңдар жана аялуу катмардагы адамдар өзүлөрүнүн негизги муктаждыктарын канааттандыруу үчүн юридикалык кызматтарга жеткиликтүү болгон жана ар бир адам өз укуктарын билген, түшүнгөн жана жүзөгө ашыра турган жана акыйкаттыкка жетүү үчүн акыйкат мамиле жасай турган жамаатты караштырат.