ສະຫນັບສະຫນູນຂອງພວກເຮົາ

ການບໍລິການດ້ານກົດStateາຍຂອງລັດ Prairie ອາໄສການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງບຸກຄົນ, ພື້ນຖານ, ບໍລິສັດ, ແລະຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດcivilາຍແພ່ງ. ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ ຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ສຳ ລັບການປະກອບສ່ວນຂອງພວກເຂົາ.

 ທະນາຍຄວາມເພື່ອຜູ້ໃຫ້ທຶນຍຸຕິ ທຳ ປີ 2021

Superhero ($ 5,000)

 

ແຊ້ມ ($ 2,500)

 

ຜູ້ ນຳ ($ 1,000)

 

ເພື່ອນ (500 ໂດລາ)