ກິດຈະ ກຳ Live Facebook ປະ ຈຳ ອາທິດກ່ຽວກັບການຂັບໄລ່, ຕາຕະລາງເດືອນພຶດສະພາ

ກິດຈະ ກຳ Live Facebook ປະ ຈຳ ອາທິດກ່ຽວກັບການຂັບໄລ່, ຕາຕະລາງເດືອນພຶດສະພາ

ທະນາຍຄວາມຈາກບໍລິການດ້ານກົດ ໝາຍ ຂອງລັດ Prairie ຈະປຶກສາຫາລື: ການຂັດຂວາງການຂັບໄລ່ປະຈຸບັນປິດຂະບວນການຂັບໄລ່ຊັບພະຍາກອນທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລະອື່ນໆ! ເວລາ: ທຸກໆວັນພະຫັດ, ເວລາ 12:00 ໂມງບ່ອນທີ່: ບໍລິການດ້ານກົດ ໝາຍ ຂອງລັດ Prairie Facebook Live ເຫດການ ກຳ ລັງຈະມາເຖິງ: ວັນທີ 29 ເດືອນພຶດສະພາ ...