Expungement and Reinstatement Fair, ວັນທີ 4 ສິງຫາ

,

Prairie State Legal Services and Legacy Reentry Foundation present “Expungement & Reinstatement Fair,” ວັນພະຫັດ, ສິງຫາ 4, ຈາກ 11:00 AM -2:00 PM, at 420 W. Clayton St., in Waukegan, IL. ລົບ​ລ້າງ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ອາ​ຍາ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລະ​ນໍາ​ໃຊ້​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂັບ​ລົດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຄືນ​. ຕ້ອງລົງທະບຽນລ່ວງໜ້າ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ຄວາມ​ສາ​ມາດ

ຂຽນເມື່ອສຸດ

ເດືອນກໍລະກົດ 25, 2022