ທະນາຍຄວາມເພື່ອຄວາມຍຸຕິທຳ, ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ

,

 

ຫມັກສະມາຊິກ

ຄວາມ​ສາ​ມາດ

ຂຽນເມື່ອສຸດ

ມິຖຸນາ 14, 2022