kas mēs esam

Misija

Prairie State Legal Services misija ir nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi tiesai un taisnīgu attieksmi saskaņā ar likumu, sniedzot juridiskas konsultācijas un pārstāvību, aizstāvību, izglītību un informēšanu, kas kalpo cilvēku pamatvajadzību aizsardzībai un tiesību īstenošanai vai aizstāvēšanai.

Prairie State paredz kopienu, kurā visiem maznodrošinātajiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un neaizsargātajiem cilvēkiem ir pieejama piekļuve juridiskajiem pakalpojumiem, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības, un kur visi zina, saprot un var izmantot savas tiesības, un taisnīgi cenšoties izturēties pret viņiem.