Домување

СИТЕ ЗАСЛУУВААТ БЕЗБЕДНО И пристојно место ДА ЈАВАТ ДОМ

На државните правни служби во Прери, им помагаме на нашите клиенти да решат сериозни проблеми со домувањето, вклучувајќи иселување, небезбедни услови за живот, одбивање на субвенционирани надоместоци за домување и неправилно исклучување на комуналните услуги.

 

НАШИТЕ УСЛУГИ ВКЛУЧУВААТ ПОМОГ СО:

  • Субвенционирано домување (јавно домување, Дел 8 и друга помош за изнајмување) иселување, прекинување на помошта, пресметки за изнајмување и прашања за прием
  • Сместување во дискриминација и попреченост
  • Иселување од паркови за подвижни домови
  • Иселувања од приватни сопственици
  • Заштита за домување за стари лица, ветерани, лица кои живеат со ХИВ / СИДА
  • Запленување, данок на имот и други проблеми со сопственоста на домот
  • Добиваме специјално финансирање за спроведување на спроведување, тестирање и едукација на Фер домување во неколку заедници низ нашата област на услуги.