затварање

Државата Прери ги прошири правните услуги достапни за сопствениците на домови и станарите кои се соочуваат со заплена. Примарната цел на Проектот е да им помогне на сопствениците на куќи и станарите да ги спасат своите домови преку достапните правни стратегии. Овие вклучуваат одбрана за заплена на суд, стечај, генерирање приход, модификација на заем и разни алтернативи за заплена. Правната помош е бесплатна. Доколку е потребно, ве молиме јавете се на Проектот на 888-966-7757.

Овој проект има поинклузивни упатства за подобност, дозволувајќи поширок спектар на лица да се квалификуваат. Овие услуги се можни заради специјален грант од јавниот обвинител на Илиноис, Лиза Мадиган, со обезбедени средства од национална спогодба со најголемите сервисери на банка во хипотека.

Покрај тоа, адвокатите на проектот ќе спроведат едукација и информирање за заедницата со цел да ги информираат сопствениците на домови за нивните законски права и да ги поврзат клиентите со услугите за спречување на запленувањето.