кому му служиме

Како дополнување на сервисот на сите индивидуи со ниски приходи и семејства, Државата PRAIRIE им служи на уникатните потреби на одредени ранливи заедници, вклучително и:

- Ветерани, членови на службата, резервисти и нивни сопружници и зависни лица.

Кликнете овде за да дознаете повеќе за мрежата за правна помош на вооружените сили на Илиноис.

- Постари возрасни (60+)

Кликнете тука за да дознаете повеќе за нашата правна помош за постари возрасни на англиски или шпански јазик.

- Луѓе со ХИВ / СИДА

Кликнете овде за да дознаете повеќе за нашиот проект за ХИВ / СИДА на англиски или шпански јазик.

* Може да се применат повисоки критериуми за приход и / или подобност на средствата за овие популации.