Информативен настан за бришење и запечатување, 24 мај (Хајвуд, Ил)

Криминалното досие не треба да ве дефинира. Придружете ни се во вторник, 24 мај, во 6:00 часот во Јавната библиотека Хајвуд, 102 Хајвуд Авенија, во Хајвуд, Ил, за да дознаете за процесот на бришење и запечатување и како да добиете правна помош.

Многу жители на Илиноиза сè уште се соочуваат со бариери за вработување, домување, образование и обука за работа поради долгогодишните криминални досиеја. Бришењето или запечатувањето на криминално досие може да ви помогне да свртите нов лист и да ги следите овие животни цели.

вештини

Објавено на

Април 29, 2022