Коктели, моктели и лизгачи, 28 април

Придружете ни се во среда, 28 април, во 7:00 часот, на забавен настан за готвење користејќи производи на разгалено готвач точно во времето за Денот на мајката и скарата за летно време. Еден дел од приходите на настанот ќе бидат од корист на правните служби на Државната област Прери.

20% од купувањата во вечерните часови ќе им бидат вратени на правните служби на Државната прерија, но нема обврска или притисок за купување. Ако сакате да започнете да купувате во овој фонд за средства, кликнете овде: https://www.pamperedchef.com/party/prairiestate

Регистрирајте се однапред на овој состанок:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwscuqtrT4tGtNmImJr60Lt3qs2T_ew4ajn?fbclid=IwAR2oqWs4EhMVCDrgMw0TsKAZyzo8UeS9HQsC6sucpnz4zM5BiM-Vs83nVF8

По регистрирањето, ќе добиете е-пошта за потврда која содржи информации за приклучување кон состанокот.

Бидете сигурни да се регистрирате и да се придружите на ВРЕМЕ за да бидете во цртежот за кул алатка за готвење!