Правна презентација и клиника: права и одговорности на закупувачите, 30 март

,

Правните служби на државата Prairie ќе презентираат правни информации за правата и одговорностите на наемниците на 30 март, од 9:30 до 4:00 часот, во Јавната библиотека Канкаки, ​​ул. Претставниците, исто така, ќе ги прегледаат апликантите за подобност за бесплатна правна помош.

Сите учесници мора да завршат скрининг пред да се консултираат со адвокат. Финансирање обезбедено целосно или делумно од Криминалот Канкаки во Илиноис
Информативен орган за правда.

вештини

Објавено на

Март 18, 2022