финансии

Државните правни услуги на Прери се поддржани од разновидна група фондации, корпорации, поединци и владини агенции кои обезбедуваат стабилна основа за нашата организација да бара еднаков пристап до правдата за нашите најранливи заедници. 

Држава прерија секоја година се подложува на обемна независна ревизија во согласност со стандардите за ревизија на Владата на САД според правилата на Канцеларијата за управување и буџетскиот циркулар А-133 и корпорацијата за правни услуги. Државата Прери секоја година поднесува образец за IRS 990.  Државата Prairie е горда што постигна рејтинг со 4 starвездички од Charity Navigator и платинест печат на транспарентност од GuideStar.