Државните правни служби на Прери со задоволство се придружуваат на Фондацијата за еднаква правда во Илиноис (IEJF) за да го објават започнувањето на Иселување помогне на Илиноис, нова програма на државно ниво, составена од 16 непрофитни организации кои ќе обезбедат бесплатни правни услуги, услуги за медијација и упатувања до ресурси за домување како одговор на кризата со иселување.

Сите жители со ниски примања во Илиноис кои се соочуваат со домување се охрабруваат да ја контактираат програмата. Луѓето можат да се јават на телефонската линија за помош на иселување на Илиноис на (855)-631 0811 или посетете ја веб-страницата на иселувањехелпилиноис.org. За да започнете, луѓето треба само да одговорат на неколку едноставни прашања во врска со нивното домување. Целта на Испорака за помош на Илиноис е да ги задржи луѓето во своите домови и да спречи заплена на имот за изнајмување.

IEJF беше обвинет за дистрибуција на средства за грантови од Одделот за човечки услуги во Илиноис (IDHS) за развој на оваа програма на државно ниво. Помош за иселување Илиноис е една од неколкуте програми што ИДХС ги финансира како дел од сеопфатен, државен одговор на кризата со иселување.