бидний дэмжигчид

Прэйри мужийн хууль зүйн үйлчилгээ нь иргэний эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх эрхэм зорилгоо биелүүлэхийн тулд хувь хүмүүс, сангууд, корпорациуд болон орон нутгийн иргэдийн дэмжлэгт тулгуурладаг. Бид оруулсан хувь нэмэрт дараахь хүмүүст гүнээ талархаж байна.

 2021 Шударга ёсны хандивлагчдын хуульчид

Супер баатар ($ 5,000)

 

Аварга ($ 2,500)

 

Удирдагч ($ 1,000)

 

Найз (500 доллар)