Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Манай Төлөөлөн удирдах зөвлөл тал хээрийн хууль эрх зүйн үйлчилгээ нь эрхэм зорилгынхоо дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа эсэхийг баталгаажуулах замаар олон нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах үүрэг бүхий динамик бүлэг хуульчид, олон нийтийн гишүүдийг багтаадаг.

Стивен Грийли

Ерөнхийлөгч

Хүндэт Кен А.Лешен (Ор.)

дэд Ерөнхийлөгч

Жон К.КИМ

Сангийн

Уильям Бекман

C. Гаррет Бонселл

Адам Fleming

Дебора Голдберг

Мария Жоан

Карлин Жонс

Уильям Колхейз

Жулиа Лансфорд

Кэрол Лофридж

Жозеф Лавлейс

Ролонда Митчелл

Часмин Торнтон

Вера Травер

СОННИ ВИЛЛИАМС