орон сууцны

ХҮН БҮР АЮУЛГҮЙ, ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ГАЗРЫГ ЗОРИЛГОТОЙ ГЭРЭЭ ДУУДЛАХ

Prairie State Legal Services-т бид үйлчлүүлэгчиддээ орон байрыг нүүлгэн шилжүүлэх, амьдралын аюулгүй байдал, хөнгөлөлттэй орон сууцны тэтгэмж олгохоос татгалзах, инженерийн шугам сүлжээг зохисгүй хаах зэрэг ноцтой асуудлыг шийдвэрлэхэд нь тусалдаг.

 

БИДНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ТУСЛАМЖ ОРНО:

  • Хөнгөлөлттэй орон сууц (нийтийн зориулалттай орон сууц, 8-р хэсэг болон бусад түрээсийн тусламж) -ийг нүүлгэн шилжүүлэх, тусламжийг цуцлах, түрээсийн тооцоо, элсэлтийн асуудал
  • Ялгаварлан гадуурхах, тахир дутуу болох орон байр
  • Зөөврийн байшингийн паркуудаас хөөх
  • Хувийн түрээслүүлэгчдийн нүүлгэн шилжүүлэлт
  • Ахмад настан, ахмад дайчид, ХДХВ / ДОХ-той хүмүүст зориулсан орон байрны хамгаалалт
  • Хүчингүй болгох, үл хөдлөх хөрөнгийн татвар болон бусад байшин өмчлөлийн асуудал
  • Үйлчилгээний талбайнхаа дагуу хэд хэдэн нийгэмлэгт Шударга орон сууцыг хэрэгжүүлэх, туршилт, боловсрол олгох зорилгоор тусгай санхүүжилт авдаг.