санхүүгийн

Прери муж улсын хууль эрх зүйн үйлчилгээг олон янзын сан, корпорациуд, хувь хүмүүс, засгийн газрын агентлагууд дэмжиж, манай байгууллагад хамгийн эмзэг бүлгийн иргэдийн шударга ёсыг тэгш хүртэхийг эрэлхийлэх тогтвортой суурийг бий болгодог. 

Тал нутаг АНУ-ын Засгийн газрын аудитын стандартын дагуу Удирдлага, төсвийн ажлын тойргийн А-133, Хууль зүйн үйлчилгээний корпорацийн дүрмийн дагуу жил бүр өргөн хүрээтэй бие даасан аудит хийлгэдэг. Prairie State нь IRS маягтыг жил бүр 990-т өгдөг.  Prairie State нь Charity Navigator-ээс 4 одтой үнэлгээ, GuideStar-ээс Platinum Transparency тамгатай болсондоо баяртай байна.