бид хэн бэ

Эрхэм зорилго

Прери муж улсын хууль эрх зүйн үйлчилгээний эрхэм зорилго нь хүний ​​үндсэн хэрэгцээг хамгаалах, эрхийг хэрэгжүүлэх, хангахад чиглэсэн хууль зүйн зөвлөгөө, төлөөлөл, өмгөөлөл, боловсрол, сурталчилгаа хийх замаар шударга ёсны тэгш байдал, шударга ёсны хүртээмжийг хангах явдал юм.

Prairie State нь бага орлоготой, өндөр настан, эмзэг бүлгийн бүх хүмүүс үндсэн хэрэгцээгээ хангахын тулд хууль зүйн үйлчилгээ авахад бэлэн байгаа бөгөөд хүн бүр өөрсдийн эрхээ мэддэг, ойлгодог, хэрэгжүүлж чаддаг, шударга ёсны төлөө шударгаар харьцдаг нийгэмлэгийг төсөөлдөг.