Perumahan

SEMUA ORANG MEMPUNYAI TEMPAT YANG SELAMAT DAN SELESA UNTUK MEMANGGIL RUMAH

Di Prairie State Legal Services, kami membantu pelanggan menyelesaikan masalah perumahan yang serius, termasuk pengusiran, keadaan hidup yang tidak selamat, penolakan faedah perumahan bersubsidi, dan penutupan utiliti yang tidak betul.

 

PERKHIDMATAN KAMI TERMASUK BANTUAN DENGAN:

  • Pengusiran perumahan bersubsidi (perumahan awam, Bahagian 8 dan bantuan sewa lain), pemberhentian bantuan, pengiraan sewa, dan masalah penerimaan
  • Tempat tinggal diskriminasi dan kecacatan
  • Pengusiran dari taman rumah bergerak
  • Pengusiran oleh tuan tanah swasta
  • Perlindungan perumahan untuk warga tua, veteran, orang yang hidup dengan HIV / AIDS
  • Penyitaan, cukai harta tanah dan masalah pemilikan rumah lain
  • Kami menerima dana khas untuk menjalankan penguatkuasaan, pengujian, dan pendidikan Perumahan Adil di beberapa komuniti di seluruh kawasan perkhidmatan kami.