siapa kami

Misi

Misi Prairie State Legal Services adalah untuk memastikan akses yang adil terhadap keadilan dan perlakuan yang adil di bawah undang-undang dengan memberikan nasihat dan perwakilan undang-undang, advokasi, pendidikan, dan jangkauan yang berfungsi untuk melindungi keperluan asas manusia dan menegakkan atau menegakkan hak.

Negara Prairie membayangkan sebuah komuniti di mana semua orang berpendapatan rendah, tua dan rentan memiliki akses siap ke perkhidmatan undang-undang untuk memenuhi keperluan asas mereka dan di mana semua orang tahu, memahami dan dapat menggunakan hak mereka dan diperlakukan dengan adil dalam usaha mendapatkan keadilan.