हामी को हौं

मिशन

प्रेरी राज्य कानूनी सेवाको उद्देश्य कानून बमोजिम न्याय र उचित व्यवहारको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु कानूनी सल्लाह र प्रतिनिधित्व, वकालत, शिक्षा, र आधारभूत मानव आवश्यकताको रक्षा गर्न को लागी सेवा प्रदान गर्ने र अधिकार कार्यान्वयन गर्न वा समर्थन प्रदान गरेर प्रदान गर्दछ।

प्रेरी राज्यले एक समुदायको कल्पना गर्‍यो जहाँ सबै कम आय, वृद्ध र जोखिममा रहेका व्यक्तिहरू आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न कानुनी सेवाहरूको पहुँच पुर्‍याउँदछन् र जहाँ सबैलाई थाहा छ, बुझ्छ र उनीहरूको अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ र उनीहरूको न्यायको खोजीमा निष्पक्ष व्यवहार गरिनेछ।