वित्तीय

प्रेरी राज्य कानूनी सेवाहरू फाउंडेशनहरू, कर्पोरेसनहरू, व्यक्तिहरू, र सरकारी एजेन्सीहरूको एक समूहले समर्थन गर्दछ जुन हाम्रो संस्थालाई हाम्रो सबैभन्दा कमजोर समुदायहरूमा न्यायको लागि समान पहुँच खोज्नको लागि स्थिर आधार प्रदान गर्दछ। 

प्रेरी राज्य अमेरिकी सरकार लेखा परीक्षा मापदण्डको कार्यालय र बजेट सर्कुलर ए -१133 र कानूनी सेवा निगम नियम अन्तर्गत अमेरिकी सरकार लेखा परीक्षण मापदण्ड अनुसार प्रत्येक बर्ष एक स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गर्दछ। प्रेरी राज्यले एक आईआरएस फर्म प्रत्येक वर्ष 990। ० फाईल गर्दछ।  प्रेरी स्टेट चेरिटी नेभिगेटरबाट 4-तारे रेटिंग र गाइडस्टारबाट पारदर्शिताको प्लेटिनम सील प्राप्त गरेकोमा गर्व छ।