मेमोरियल डेले संसारभरि अरूको जीवन रक्षा गर्दा आफ्नो जीवन अर्पण गर्नेहरूलाई सम्मान गर्दछ। मेमोरियल डेको उपलक्ष्यमा, PSLS का कार्यालयहरू सोमबार, मे 30, 2022 बन्द हुनेछन्।

एक अनलाइन आवेदन 24/7 सुरु गर्न, कृपया भ्रमण गर्नुहोस् https://www.pslegal.org/how-to-get-help/.