wie we zijn

Missie

De missie van Prairie State Legal Services is het waarborgen van gelijke toegang tot de rechter en eerlijke behandeling volgens de wet door middel van juridisch advies en vertegenwoordiging, belangenbehartiging, onderwijs en hulpverlening die dienen om de fundamentele menselijke behoeften te beschermen en de rechten af ​​te dwingen of te handhaven.

Prairie State stelt zich een gemeenschap voor waar alle mensen met een laag inkomen, ouderen en kwetsbare mensen gemakkelijk toegang hebben tot juridische diensten om in hun basisbehoeften te voorzien, en waar iedereen zijn rechten kent, begrijpt en kan uitoefenen en eerlijk wordt behandeld in zijn streven naar gerechtigheid.