GEZONDHEID

IEDEREEN VERDIENT TOEGANG TOT BASISGEZONDHEIDSZORG EN VRIJHEID EN NEEMT BESLISSINGEN OVER HUN GEZONDHEID

Bij Prairie State Legal Services helpen we individuen en gezinnen bij het verkrijgen en onderhouden van Medicaid en Medicare en het verkrijgen van dekking voor de gezondheidszorg die ze nodig hebben.

We helpen oudere volwassenen en mensen met een handicap om de hulp te krijgen die nodig is om in hun eigen huis te blijven of om dekking te krijgen voor langdurige zorg.

We stellen oudere volwassenen en mensen met een handicap in staat om via volmachten de leiding te nemen over hun beslissingen over de gezondheidszorg. Indien nodig helpen we familieleden bij het verkrijgen van voogdij of een andere wettelijke autoriteit om voor dierbaren te zorgen.

We helpen mensen die HIV + zijn of aids hebben bij het verkrijgen van de zorg en diensten die ze nodig hebben.

In bepaalde gemeenschappen werken we samen met zorgverleners in een medisch-juridisch partnerschap om holistische diensten te verlenen en in de juridische behoeften van patiënten te voorzien.

 

ONZE DIENSTEN ZIJN INCLUSIEF:

  • Weigering van medische hulp, beëindigingen, uitgaveproblemen (Medicaid, Medicare)
  • SSI / SSD-toepassingen voor mensen met hiv-aids
  • Ontslagen verpleeghuis
  • Thuiszorg
  • Voogdij over volwassenen om de toegang tot gezondheidszorg te garanderen
  • Volmachten en andere voorafgaande richtlijnen