ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ

ਪ੍ਰੀਰੀ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਏ 1 ਮੀਲ ਵਾਕ / 5 ਕੇ ਰਨ, 25 ਸਤੰਬਰ

ਪਿਓਰੀਆ ਕਾਉਂਟੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਬੇਦਖਲਤਾ ਅਤੇ ਫੋਰਕੂਲੋਸਰ ਸਰੋਤ

ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦਖਲੀ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਬੇਦਖਲੀ ਇਲੀਨੋਇਸ ਹਾਟਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਸੰਭਾਵਤ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ

855-631-0811

 

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ "ਹੋਰ ਜਾਣੋ" ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ newleafillinois.org ਤੇ ਜਾਓ!

ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ.

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ

 

ਪ੍ਰੇਰੀ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੁਫਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਉੱਤਰੀ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 11 ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ.

ਸੁਰੱਿਖਆ

ਹਾਊਸਿੰਗ

ਸਿਹਤ

ਸਥਿਰਤਾ

ਗੁਪਤ ਸਰੋਤ

ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ

ਹਰ ਦਿਨ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁ basicਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ.

ਪ੍ਰੇਰੀ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂ neighborsੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਭ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ. 

ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 690,000 ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂ .ੀ ਹਨ. ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿ communitiesਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ. ਸਾਡੀ ਕਮਿ communitiesਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.