PSLS ma przyjemność powitać Jean Ruthe jako nowego dyrektora finansowego. Ma ponad 30-letnie doświadczenie w finansach w wielu branżach, w tym w poligrafii, produkcji pojazdów i żywności, opiece zdrowotnej oraz usługach księgowych i doradczych. Jean jest odpowiedzialny za ogólne zarządzanie operacjami finansowymi PSLS, w tym sprawozdawczość finansową, zarządzanie płacami i świadczeniami, przygotowanie budżetu i sprawozdawczość programową oraz nieruchomości i ubezpieczenia.

Ostatnio Jean pracował w MercyHealth w Rockford, IL jako kierownik ds. refundacji w ich Dziale Finansowym. Wcześniej pracowała przez sześć lat jako kontroler/dyrektor ds. cyklu przychodów dla organizacji non-profit Rosecrance Health Network z siedzibą w Rockford.

Jean uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie rachunkowości i administracji organizacyjnej na Uniwersytecie Stanowym Oklahoma oraz tytuł MBA na Uniwersytecie Northern Illinois.

Jean urodziła się i wychowała w Oklahomie, ale większość swojej kariery spędziła w północnym Illinois. Jest mężatką i ma troje dzieci w wieku 20 lat.