BEZPIECZEŃSTWO

WSZYSCY ZASŁUGUJĄ NA ŻYCIE WOLNE OD NADUŻYCIA I PRZEMOCY

W Prairie State Legal Services zapewniamy osobom, które doświadczyły przemocy domowej, informacje i pomoc prawną, której potrzebują, aby powstrzymać przemoc i zbudować bezpieczne, stabilne życie dla siebie i swoich dzieci.

Pomagamy osobom starszym (60+) i osobom niepełnosprawnym w walce z nadużyciami i wyzyskiem oraz w znalezieniu bezpieczeństwa i opieki, których potrzebują.

Współpracujemy z imigrantami będącymi ofiarami przemocy i handlu ludźmi, aby zapewnić pomoc osobom kwalifikującym się do legalnego statusu lub obywatelstwa USA, w celu poprawy ich stabilności ekonomicznej, bezpieczeństwa fizycznego i ogólnego dobrobytu. Nasze usługi koncentrujemy na osobach, które przeżyły wykorzystywanie i brutalne przestępstwa.  

 

NASZE USŁUGI OBEJMUJĄ:

  • Nakazy ochrony dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
  • Rozwód, opieka lub alimenty na dziecko w przypadkach dotyczących przemocy domowej lub zagrożenia dziecka
  • Przemoc wobec osób starszych, w tym wyzysk finansowy
  • Inne nakazy sądowe dotyczące zaprzestania wykorzystywania, nękania lub prześladowania
  • Problemy imigracyjne, z którymi borykają się osoby, które przeżyły przemoc domową i handel ludźmi
  • Opieka nad małoletnimi i dorosłymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności

DODATKOWE ZASOBY:

Portal ofiar przestępstw ILAO (https://www.illinoislegalaid.org/voc/victims-crime-portal)