finansowy

Usługi prawne stanu Prairie są wspierane przez zróżnicowaną grupę fundacji, korporacji, osób fizycznych i agencji rządowych, które stanowią stabilną podstawę dla naszej organizacji do poszukiwania równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla najbardziej narażonych społeczności. 

Stan prerii corocznie podlega szeroko zakrojonemu niezależnemu audytowi zgodnie ze standardami audytu rządu Stanów Zjednoczonych zgodnie z okólnikiem Biura Zarządzania i Budżetu A-133 oraz przepisami Korporacji Usług Prawnych. Prairie State składa co roku formularz IRS 990.  Prairie State jest dumne, że uzyskało 4 gwiazdki od Charity Navigator i Platynową Pieczęć Przejrzystości od GuideStar.