komu służymy

Oprócz obsługi wszystkich osób fizycznych i rodzin o niskich dochodach, państwo PRAIJSKIE służy wyjątkowym potrzebom niektórych wrażliwych społeczności, w tym:

- Weterani, członkowie służby, rezerwiści oraz ich małżonkowie i osoby na utrzymaniu.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o sieci pomocy prawnej sił zbrojnych stanu Illinois.

- Starsze osoby dorosłe (60+)

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o naszej pomocy prawnej dla osób starszych w języku angielskim lub hiszpańskim.

- Osoby z HIV / AIDS

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o naszym projekcie HIV / AIDS w języku angielskim lub hiszpańskim.

* Wyższe kryteria dochodu i / lub aktywów mogą dotyczyć tych populacji.