wykluczenie

Stan Prairie rozszerzył usługi prawne dostępne dla właścicieli domów i najemców zagrożonych egzekucją. Podstawowym celem Projektu jest pomoc właścicielom domów i najemcom w ratowaniu ich domów poprzez dostępne strategie prawne. Obejmują one obronę przed wykluczeniem w sądzie, upadłość, generowanie dochodu, modyfikację kredytu i różne alternatywy dla egzekucji. Pomoc prawna jest bezpłatna. W razie potrzeby zadzwoń do Projektu pod numer 888-966-7757.

Ten projekt ma bardziej inkluzywne wytyczne dotyczące kwalifikowalności, pozwalające na kwalifikację szerszej grupie osób. Usługi te są możliwe dzięki specjalnej dotacji od prokuratora generalnego stanu Illinois, Lisy Madigan, z funduszami zabezpieczonymi w ramach krajowej ugody z największymi w kraju bankami obsługującymi kredyty hipoteczne.

Ponadto prawnicy Projektu będą prowadzić edukację społeczną i działania informacyjne w celu informowania właścicieli domów o ich prawach i łączeniu klientów z usługami zapobiegania przejęciom.