społeczność

USŁUGI PRAWNE PAŃSTWA PRAIRSKIEGO WŁĄCZA WSPÓLNOTĘ DO ZROZUMIENIA I ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z NISKIM DOCHODEM MIESZKAŃCÓW KONFRONTU STANU ILLINOIS PÓŁNOCNEGO I CENTRALNEGO

Pracownicy i wolontariusze spotykają się z ludźmi w szkołach, szpitalach, organizacjach pomocy społecznej i ich sąsiedztwie. Pracujemy nad zagadnieniami unikalnymi dla określonych populacji. Dzięki stałej obecności i uczestnictwu w różnych środowiskach społecznościowych zdobywamy zaufanie, budujemy relacje i współpracujemy w zakresie rzecznictwa w celu rozwiązania problemów ubóstwa i równości rasowej.

OUTREACH / EDUKACJA

Prairie State Legal Services zapewnia prezentacje informacyjne dla organizacji i grup w 36 hrabstwach, które obsługujemy. Możemy odpowiadać na prośby Twojej grupy o przemówienie na szeroki zakres tematów i problemów, przed którymi stoi społeczność, w zależności od dostępności kompetentnego personelu. Aby uzyskać więcej informacji lub zapytać o prezentacje, proszę skontaktuj się z lokalnym biurem.

SZKOLENIE ZATWIERDZONE PRZEZ MCLE

Prairie State oferuje zatwierdzone przez MCLE szkolenie dla prawników w stanie Illinois z różnych dziedzin, aby umożliwić im pomoc w zaspokajaniu potrzeb prawnych społeczności o niskich dochodach. Aby uzyskać więcej informacji, napisz [email chroniony].