Bývanie

KAŽDÝ SI ZAHRNUJE BEZPEČNÉ A SLUŠNÉ MIESTO VOLAŤ DOMOV

V Prairie State Legal Services pomáhame našim klientom riešiť vážne problémy s bývaním vrátane vysťahovania, nebezpečných životných podmienok, odmietnutia dotovaných bytových výhod a nesprávneho odstavenia energií.

 

NAŠE SLUŽBY ZAHCLŇAJÚ POMOC S:

  • Vysťahovanie, dotácia na bývanie (verejné bývanie, oddiel 8 a iná pomoc s prenájmom), ukončenie pomoci, výpočty nájomného a problémy s prijatím
  • Diskriminácia a prispôsobenie sa zdravotnému postihnutiu
  • Vysťahovanie z parkov mobilných domov
  • Vysťahovanie súkromnými prenajímateľmi
  • Ochrana bývania pre seniorov, veteránov, ľudí žijúcich s HIV / AIDS
  • uzavretie, daň z nehnuteľností a ďalšie záležitosti spojené s vlastníctvom domu
  • Dostávame špeciálne financovanie na vykonávanie presadzovania, testovania a vzdelávania v oblasti spravodlivého bývania v niekoľkých komunitách v celej oblasti poskytovania služieb.