obec

PRAIRIE ŠTÁTNE PRÁVNE SLUŽBY VYVÁDZA SPOLOČENSTVO, ABY POCHOPILI A RIEŠILI PROBLÉMY, KTORÉ REZIDENTY S NÍZKOU PRÍJMAMI SEVERNÝCH A STREDNÝCH ILINOISOVÝCH STRÁN

Zamestnanci a dobrovoľníci sa stretávajú s ľuďmi v školách, nemocniciach, organizáciách sociálnych služieb a v ich susedstvách. Pracujeme na problémoch špecifických pre konkrétnu populáciu. Vďaka neustálej prítomnosti a účasti v rôznych komunitných prostrediach si získavame dôveru, budujeme vzťahy a spolupracujeme na obhajobe pri riešení problémov chudoby a rasovej rovnosti.

VÝLETY / VZDELÁVANIE

Štátne právne služby Prairie poskytujú informačné prezentácie pre organizácie a skupiny v 36 krajinách, ktorým poskytujeme služby. Môžeme odpovedať na žiadosti vašej skupiny, aby hovorili o širokej škále tém a problémov, ktorým čelí komunita, v závislosti od dostupnosti informovaného personálu. Ďalšie informácie alebo informácie o prezentáciách nájdete tu obráťte sa na miestny úrad.

VÝCVIK SCHVÁLENÝ SPOLOČNOSŤOU MCLE

Štát Prairie ponúka právnym zástupcom Illinois schválené školenie MCLE týkajúce sa rôznych predmetov, ktoré im majú pomôcť splniť právne potreby komunity s nízkymi príjmami. Ďalšie informácie získate e-mailom [chránené e-mailom].