ZDRAVJE

VSI ZASLUŽILI DOSTOP DO OSNOVNE ZDRAVSTVENE SKRBI IN SVOBODE IN ODLOČALI O ZDRAVJU

V Državni pravni službi Prairie pomagamo posameznikom in družinam, da pridobijo in vzdržujejo Medicaid in Medicare ter pokrijejo zdravstvene storitve, ki jih potrebujejo.

Starejšim in invalidnim osebam pomagamo, da dobijo pomoč, potrebno za bivanje v svojem domu ali zagotovljeno kritje za dolgotrajno oskrbo.

Starejše odrasle in invalide pooblaščamo, da s svojimi pooblastili prevzamejo odgovornost za svoje zdravstvene odločitve. Po potrebi pomagamo družinskim članom pridobiti skrbništvo ali drugo pravno pooblastilo za skrb za ljubljene.

Ljudem, ki so okuženi z virusom HIV + ali imajo aids, pomagamo pridobiti oskrbo in storitve, ki jih potrebujejo.

V nekaterih skupnostih sodelujemo z izvajalci zdravstvenih storitev v zdravstveno-pravnem partnerstvu, da zagotovimo celostne storitve in obravnavamo pravne potrebe pacientov.

 

NAŠE STORITVE VKLJUČUJEJO:

  • Zavrnitve zdravniške pomoči, odpovedi, izdaje (Medicaid, Medicare)
  • Aplikacije SSI / SSD za ljudi, ki živijo s HIV-AIDS-om
  • Izpusti iz domov za ostarele
  • Storitve oskrbe na domu
  • Skrbništvo odraslih za zagotovitev dostopa do zdravstvenega varstva
  • Pooblastila in druge predhodne smernice