kdo smo

Mission

Naloga pravne službe Prairie je zagotoviti enak dostop do pravnega varstva in pravično obravnavo po zakonu z zagotavljanjem pravnih nasvetov in zastopanja, zagovorništva, izobraževanja in ozaveščanja, ki služijo zaščiti osnovnih človekovih potreb ter uveljavljanju ali spoštovanju pravic.

Država Prairie predvideva skupnost, v kateri imajo vsi ljudje z nizkimi dohodki, starejši in ranljivi ljudje dostop do pravnih storitev, da bi zadovoljili svoje osnovne potrebe, in kjer vsi poznajo, razumejo in lahko uresničujejo svoje pravice ter so pravično obravnavani.