andra resurser

ILLINOIS RÄTTSLIGA STÖD ONLINE

Illinois Legal Aid Online ger invånare i Illinois användarvänlig juridisk information, utbildningsmaterial och formulär, självhjälpsresurser och annat relaterat material. Där kan du hitta information om dina juridiska rättigheter och skyldigheter, hänvisningar till kostnadsfria och billiga rättshjälpskontor och formulär och instruktioner för att representera dig själv.

Besök gärna illinoislegalaid.org för mer information.

 

SJÄLVHJÄLPCENTRAL I ILLINOIS

Många domstolar har ”självhjälpscenter” där allmänheten kan få gratis korrekt och aktuell juridisk information som de behöver. Några av dessa har navigatörer eller annan personal som kan hjälpa dig att hitta rätt information. Genom att ha tillgång till denna information kan personer utan advokater förklara sitt fall mer effektivt för en domare och lösa sina juridiska problem på egen hand. Många självhjälpscenter finns i tingshuset, men vissa finns i bibliotek - klicka på länken nedan för att hitta självhjälpscentret i ditt område.

 

JURIDISKA TJÄNSTER FÖRETAG (LSC)

Legal Services Corporation (LSC) är ett offentligt finansierat 501 (c) (3) icke-vinstdrivande företag som grundades av Förenta staternas kongress. Det strävar efter att säkerställa lika tillgång till domstol enligt lagen för alla amerikaner genom att tillhandahålla finansiering för civil rättshjälp till dem som annars inte skulle ha råd med det. LSC skapades 1974 med tvåpartis kongresssponsorskap och finansieras genom kongressens anslagsprocess.

Besök gärna lsc.gov/what-legal-aid/find-legal-aid för att hitta din lokala rättshjälp.

 

NATIONELL RÄTTSLIG STÖD & FÖRSVARSFÖRENING (NLADA)

NLADA är Amerikas äldsta och största ideella förening som ägnar sig åt spetskompetens inom leverans av juridiska tjänster till dem som inte har råd med rådgivning. De tillhandahåller förespråkande, vägledning, information, utbildning och tekniskt bistånd för medlemmar i lika rättvisesamhället, särskilt de som arbetar inom allmän försvar och civil rättshjälp.

Besök gärna nlada.org/about-nlada att lära sig mer