HÄLSA

ALLA Förtjänar tillgång till grundläggande hälsovård och frihet och fattar beslut om deras hälsa

På Prairie State Legal Services hjälper vi individer och familjer att skaffa och underhålla Medicaid och Medicare och få täckning för de vårdtjänster de behöver.

Vi hjälper äldre vuxna och personer med funktionsnedsättning att få den hjälp som behövs för att stanna kvar i sitt eget hem eller säkra täckning för långtidsvård.

Vi ger äldre vuxna och personer med funktionsnedsättning möjlighet att ta ansvar för sina hälso- och sjukvårdsbeslut genom fullmakter. När det behövs hjälper vi familjemedlemmar att få förmyndarskap eller annan juridisk myndighet för att ta hand om sina nära och kära.

Vi hjälper människor som är HIV + eller som har AIDS att få den vård och de tjänster de behöver.

I vissa samhällen arbetar vi med vårdgivare i ett medicinsk-juridiskt partnerskap för att tillhandahålla helhetstjänster och tillgodose patienternas juridiska behov.

 

VÅRA TJÄNSTER INKLUDERAR:

  • Avslag på medicinsk hjälp, uppsägningar, problem med att spendera pengar (Medicaid, Medicare)
  • SSI / SSD-applikationer för personer som lever med HIV-AIDS
  • Vårdhem utskrivningar
  • Hemsjukvårdstjänster
  • Vuxnas förmyndarskap för att säkerställa tillgång till vård
  • Fullmakter och andra förskott