vilka vi är

Mission

Prairie State Legal Services uppdrag är att säkerställa lika tillgång till rättvisa och rättvis behandling enligt lagen genom att tillhandahålla juridisk rådgivning och representation, förespråkande, utbildning och uppsökande som tjänar till att skydda grundläggande mänskliga behov och upprätthålla eller upprätthålla rättigheter.

Prairie State föreställer sig ett samhälle där alla låginkomsttagare, äldre och utsatta människor har tillgång till juridiska tjänster för att tillgodose deras grundläggande behov och där alla känner till, förstår och kan utöva sina rättigheter och behandlas rättvist i deras strävan efter rättvisa.