Övervakande advokat

Övervakande advokat

Prairie State Legal Services, Inc. söker en övervakande advokat för att ansluta sig till vårt team på Joliet-kontoret som betjänar Grundy och Will län. Supervising Attorneys på PSLS ansvarar för att assistera Managing Attorney i övervakningen av juridiskt arbete av upp...
Övervakande advokat

Personaladvokat - Våldtjänster för våld i hemmet

Under detta projekt tillhandahåller PSLS omfattande juridisk hjälp till offer för våld i hemmet och sexuella övergrepp, med fokus på frågor som uppstår som ett direkt resultat av klientens utsatthet. Tjänster inkluderar att erhålla skydds- / begränsningsorder och andra ...
Övervakande advokat

Äldre Justice Personal Advokat

Prairie State Legal Services, Inc. söker en Elder Justice Staff Advokat för att ansluta sig till vårt team på Joliet Office. Under detta projekt ger PSLS omfattande juridisk hjälp till utsatta äldre vuxna, inklusive de som behöver långtidsvård via omvårdnad...