Paralegal – äldre rättigheter

Paralegal – äldre rättigheter

Prairie State Legal Services är en ideell rättshjälpsorganisation som tillhandahåller civil rättshjälpstjänster till fattiga, äldre och personer med funktionsnedsättning. Prairie State har 11 kontor som betjänar 36 län i norra och centrala Illinois. Prairie State ...
Paralegal – äldre rättigheter

Advokat för personal inom våld i hemmet

Under detta projekt tillhandahåller PSLS omfattande juridisk hjälp till offer för våld i hemmet och sexuella övergrepp, med fokus på frågor som uppstår som ett direkt resultat av klientens utsatthet. Tjänster inkluderar att erhålla skydds- / begränsningsorder och andra ...