SÄKERHET

ALLA Förtjänar att leva fritt från missbruk och våld

På Prairie State Legal Services ger vi överlevande från våld i hemmet den information och juridiska hjälp de behöver för att stoppa övergrepp och bygga säkra, stabila liv för sig själva och sina barn.

Vi hjälper äldre vuxna (60+) och personer med funktionsnedsättning att avbryta missbruk och exploatering och hitta den säkerhet och vård som de behöver.

Vi arbetar med invandrare som utsatts för våld och människohandel för att säkerställa lättnad för personer som är berättigade till laglig status eller amerikanskt medborgarskap i syfte att förbättra deras ekonomiska stabilitet, fysiska säkerhet och allmänna välbefinnande. Vi fokuserar våra tjänster på överlevande från övergrepp och våldsbrott.  

 

VÅRA TJÄNSTER INKLUDERAR:

  • Order av skydd för människor som upplever våld i hemmet
  • Skilsmässa, vårdnad eller barnbidrag i fall som rör våld i hemmet eller barnhot
  • Äldremissbruk, inklusive ekonomiskt utnyttjande
  • Andra domstolsbeslut för att stoppa övergrepp, trakasserier eller förföljelse
  • Immigrationsfrågor för överlevande av våld och människohandel i hemmet
  • Förmyndarskap för minderåriga och vuxna för att säkerställa säkerhet och stabilitet

YTTERLIGARE RESURSER:

ILAO: s portal för brottsoffer (https://www.illinoislegalaid.org/voc/victims-crime-portal)