samfundet

PRAIRIE STATSJURIDSTJÄNSTER ENGAGERAR GEMENSKAPEN ATT FÖRSTÅ OCH LÖSA PROBLEMEN ATT LÅNGA INKOMSTBYGGARE I NORD- OCH CENTRALILLINOIS KONFRONT

Personal och volontärer träffar människor i skolor, sjukhus, socialtjänstorganisationer och deras stadsdelar. Vi arbetar med frågor som är unika för specifika befolkningar. Genom fortlöpande närvaro och deltagande i en mängd olika samhällsinställningar förtjänar vi förtroende, bygger relationer och samarbetar om förespråkande för att ta itu med frågor om fattigdom och raslikhet.

UTVECKLING / UTBILDNING

Prairie State Legal Services tillhandahåller uppsökande presentationer för organisationer och grupper i de 36 länen vi betjänar. Vi kan svara på förfrågningar från din grupp om att tala om ett brett utbud av ämnen och frågor som samhället står inför, beroende på tillgängligheten hos kunnig personal. För mer information eller för att fråga om presentationer, vänligen kontakta ditt lokala kontor.

MCLE-GODKÄNT TRÄNING

Prairie State erbjuder MCLE-godkänd utbildning till Illinois-advokater i en mängd olika ämnen för att göra det möjligt för dem att tillgodose de rättsliga behoven hos låginkomstsamhället. För mer information, vänligen maila [e-postskyddad].