som vi tjänar

I TILLÄGG TILL ATT SERVERA ALLA LAVINKOMSTINDIVATIONER OCH FAMILJER TJÄNSTER PRAIRIE-STATEN UNIKA BEHOV AV VISSA SÅRBARA GEMENSKAPER, INKLUDERANDE:

- Veteraner, servicemedlemmar, reservister och deras makar och anhöriga.

Klicka här för att lära dig mer om Illinois Armed Forces Legal Aid Network.

- Äldre vuxna (60+)

Klicka här för att lära dig mer om vår juridiska hjälp för äldre vuxna på engelska eller spanska.

- Människor med hiv / aids

Klicka här för att lära dig mer om vårt HIV / AIDS-projekt på engelska eller spanska.

* Kriterier för högre inkomst och / eller tillgångar kan gälla för dessa populationer.