การเงิน

บริการด้านกฎหมายของ Prairie State ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มมูลนิธิ บริษัท บุคคลและหน่วยงานของรัฐที่หลากหลายซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับองค์กรของเราในการแสวงหาการเข้าถึงความยุติธรรมที่เท่าเทียมกันสำหรับชุมชนที่เปราะบางที่สุดของเรา 

รัฐทุ่งหญ้า ผ่านการตรวจสอบอิสระอย่างกว้างขวางในแต่ละปีตามมาตรฐานการตรวจสอบของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎของ Office of Management and Budget Circular A-133 และ Legal Services Corporation Prairie State ยื่นแบบฟอร์ม IRS 990 ในแต่ละปี  Prairie State ภูมิใจที่ได้รับการจัดอันดับ 4 ดาวจาก Charity Navigator และ Platinum Seal of Transparency จาก GuideStar