ผู้สนับสนุนของเรา

Prairie State Legal Services อาศัยการสนับสนุนจากบุคคล มูลนิธิ บริษัท และชุมชนท้องถิ่นเพื่อบรรลุภารกิจในการช่วยเหลือทางกฎหมายทางแพ่ง เราคือ ขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อการมีส่วนร่วมของพวกเขา

 2021 ทนายความสำหรับผู้บริจาคความยุติธรรม

ซูเปอร์ฮีโร่ ($5,000)

 

แชมป์เปี้ยน ($2,500)

 

ผู้นำ ($1,000)

 

เพื่อน ($500)