ang ating mga tagasuporta

Ang Prairie State Legal Services ay umaasa sa suporta ng mga indibidwal, pundasyon, korporasyon, at lokal na pamayanan upang matupad ang aming misyon ng tulong pang-ligal na sibil. Tayo ay lubos na nagpapasalamat sa mga sumusunod sa kanilang mga naiambag.

 2021 Mga Abugado para sa Mga Donor ng Hustisya

Superhero ($ 5,000)

 

Champion ($ 2,500)

 

Pinuno ($ 1,000)

 

Kaibigan ($ 500)